פעולה אנושית (סיכום): המלחמה שתסיים את כל המלחמות

poppies

הדף האחרון נהפך, הסימניה עברה את הכריכה האחורית ומצפה לספר הבא. גמרתי לקרוא את "פעולה אנושית" והגיע הזמן לסכם. המפעל לקח 13 פוסטים ויותר משנה. אך בניגוד למפעל דומה שנגרר תוך מאבק בשיעמום, "פעולה אנושית" היה חוויה אינטלקטואלית עמוקה. ראשית, האיכות האקדמית יוצאת מן הכלל. השיטה של מיזס מבוססת היטב, הטיפול הוא בעיקרו לגופו של עניין והזהירות, הדייקנות ושימת הלב לטיעוני נגד שמצאתי בספר הם נדירים.

אם אני צריך לקבץ את הדברים שלמדתי מקריאת "פעולה אנושית", אני צריך קודם כל לנפות את הדברים שכבר ידעתי. אחרי הכל, הייתי ליברל לפני הספר הזה. בעניינים אלו, מיזס הצליח בהרבה מקרים לקחת הרבה טיעונים בודדים שהכרתי כלפי נושאים ספציפיים, ולהראות איך כולם נובעים מתפיסה אחידה. לכן, שלשת האלמנטים החשובים של "פעולה אנושית" הם: ביסוס שיטה חברתית על יסודות פרטניים ופעולות בודדות; סגירת הפער בין רציונליות לאופטימליות דרך מושג החישוב הכלכלי; ותורת ערך הכסף ומחזור העסקים. מהדברים הכלליים האלו אנחנו יורדים להרבה מאוד מסקנות ביניים, על האפקטיביות של מדיניות מסויימת, על הטעות שבבסיס ניתוח אחר, ואפילו על המקור של מלחמות כוללות. להמשיך לקרוא

במשלט על התל

soldiers

[שלא תתרגלו לקצב הפוסטים לאחרונה, הסיפור הזה נכתב בקיץ שעבר וחיכה ליום הזכרון]

גבריאל, פוסע חרש במעלה התל, נכנס לקצב הליכה שלא דורש חשיבה. מפעם לפעם עצם את עיניו ונתן לאזניו לספוג את הקקופוניה הטבעית של דממת הלילה. הצרצרים, רחשי הרוח בעלים, ופעם בפעם תן מיילל אל הירח. למרות הדממה, עוד היה חבוש קסדת פלד, ואת רובהו דרך ואחז בהכן אין לדעת מאין יגיעו מרצחיך. ואם יגיעו גבריאל לבדו. הפלוגה המשיכה הלאה, ורק גבריאל הודיע שיישאר עד להגעת הכוח של נתק'ה בבוקר. בתור קצין הרפואה של הגדוד, לא היה מי שיתנגד לרצונו.

צעד אחר צעד המשיך במעלה הגבעה. לפתע נשמע קול נפץ, וגבריאל השתטח על האדמה. בראשו צפו מייד הבזקי הפצצות ורשפי הרובים מאתמול, עם קולות הנפץ. עבר רגע עד שהבחין שדרך על זרד יבש. "אתה לא בעמדה הקדמית יותר," מלמל לעצמו בעודו קם ומנער מחגורו רגבים ועלים. להמשיך לקרוא

פעולה אנושית (21-24): עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם

buddha

במידה מסויימת הפרקים האלו הם סיכום כלשהו וסגירת קצוות. הם מסיימים את חלק 4, שמדבר על פעולת השוק החופשי, ומקדים את חלקים 5 ו-6 העוסקים בסוציאליזם והתערבות המדינה בשוק. הוא מתחיל בסקירה של כמה נושאים שהם מקרה פרטי של כל מה שלמדנו עד עכשיו: עבודה ושכר, קרקע ושכירות הם הנושאים העיקריים. בניגוד לתפישות קודמות ותאוריות אחרות, מיזס מראה לנו שגם אלו כפופים להיצע וביקוש, ולתהליך של השוק. פעולה אנושית בסיוע הכלים המנטליים של השוק (הון וכסף – או בקיצור חישוב כלכלי) מניעים אותם. אך גם אם "עֲצַבֵּיהֶם, כֶּסֶף וְזָהָב" (תהילים קט"ו), הם שונים במשהו מאותם אלילי עבר אליהם הופנה ביטוי זה: להם ולשאר השוק יש עיניים לראות, אזניים לשמוע, וכן הלאה. השוק חש את המידע שסביבו ומגיב לו. ומכך גם משתמע שיש דברים הנמצאים מחוץ לשוק ומשמשים מידע לחושיו: כוח פוליטי, מלחמה ושלום, הפסיכולוגיה האנושית, חוקים שונים וכן הלאה. להמשיך לקרוא