אז גם אתה תומך בוועדת החקירה?

בימים האחרונים התעוררנו אל כותרות ספק-מוכרות: וועדת חקירה חדשה בישראל. ביג דיל, כאלה כבר היו לנו רבות. אלא שלא מדובר (חלילה, ישמור השם) בוועדה לחקירת מחדל הכרמל, שאולי תסביר לנו איך מיליארדים במשך השנים הופנו לישיבות במקום לכבאיות. מדובר במשהו אחר לגמרי: הפעם הכנסת חוקרת לא את הממשלה, אלא את הציבור.

מסתבר שגם לוועדה הזו יש תומכים רבים. הרבה מאלה שתומכים בוועדה הזו, או לכל הפחות חושבים שאין בה נזק, מזדהים עם המניעים של מקימיה: הם מרגישים שהם מבודדים בעולם, ששיח זכויות האדם הוצא מהקשרו ושישראל נדרשת לעמוד בסטנדרטים שאף אחד בעולם לא נדרש לעמוד בו. האמת היא שגם אני מסוגל להסכים במידה מסויימת עם כל זה; אתוודה כבר עכשיו שבעבר עמדתי באותה הפגנה עם אנשי "אם תרצו", על מנת לקבל בברכה את עו"ד פנינה ברוך-שרביט לאוניברסיטת תל-אביב.

בדיוק מהמקום הזה על המפה הפוליטית הייתי רוצה לפנות לחברי לצד הציוני (איך שלא תגדירו את זה) ולהסביר מדוע גם הם צריכים להתייצב עם כולם ביום שבת בהפגנה הקוראת לביטול הטריבונל. ראשית נראה מדוע כל ההצדקות שניתנו לוועדה הזו הן שגויות, ואז נבין איזה נזק ייגרם אם ניתן לו להמשיך הלאה. להמשיך לקרוא