שירים באדום ואפור

תרגום לשיר Songs in Red and Grey של סוזן וגה. כמו בעבר, ניסיתי לשמור על המשקל.

תוכחה ניבטה מפני בתך היפים
הביאתני לתהות
התדע?
על מה שקרה לפני זמן כה רב,
כשהיה משהו ביני לבינך

את אמה אני רואה חיה בה עוד
בעיניה היא בי הסתכלה
ואף שפגשתיה אז לראשונה
היא הפשילה את תחפושתי האשמה

הניתקתי אני את החוט או אתה?
שאלה שכבר לא משנה,
להבטחות השבורות שקצותן נפרמו
אין תיקון אחרי
19 שנה

בכלי אפור ורד ארגמן נח
אלמוג בלבנו בהק
ליד פמוט הארד ומעילך האדום
,
מאותו הלילה אותם אזכור רק

נא אמור לי מדוע אזכור את כל זה
אחרי זמן כה רב
, לא אדע
בוודאי נשארו רגשות שם בפנים
שאז הסתרתי מחוסר גבורה

ההיה לי תפקיד, או שאת שמי
לשונך לא תוכל למלל
,
כל שקרה לפני לידתה, האם שם
סימני עפרון צעירים תחת צל

עלה אדום ואבן אפורה
לדידם משמעם הוא ברור
אי שם עתידם עוד טרם נברא
בדרכים בל
נחזו לא תם הסיפור